Aktualności

Zobacz co nowego zdarzyło się w Świecie Franków.

Zmiana miejsca sporu

Z dniem 14 kwietnia 2023 roku, zamknęła się droga pozywania Banków w sprawach frankowych przed sądem właściwym dla siedziby Banku. Najczęściej był to Sąd Okręgowy w Warszawie...
Photo by Sylwia Bartyzel

Frankowicze nie są winni bankowi pieniędzy z tytułu opłaty za korzystanie z udzielonego kredytu

W styczniu 2020 r. zapadł precedensowy wyrok Sądu w Białymstoku w sprawie kredytu we frankach.…

Rezerwy bankowe

Ostatnie komunikaty z Banków, wskazują że przygotowują się one na lawiny pozwów związane z nieważnością umów bankowych...

Bank Raiffeisen składa apelację od wyroku w sprawie frankowej państwa Dziubaków

Jak podaje dziennik „Rzeczpospolita” Raiffeisen Bank International zdecydował o złożeniu apelacji od niekorzystnego dla siebie…

Stanowisko Rzecznika Finansowego w przedmiocie wynagrodzenia banku za korzystanie z kapitału

Po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu frankowego żądanie przez bank „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”…

Wyrok TSUE

Wyrok TSUE z 3 października 2019 roku C 260/18 w sprawie Państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, miał szerokie konsekwencje dla rozstrzygania spraw związanych z kredytami frankowymi...

Bezskuteczny mechanizm indeksacji – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 26.07.2019 roku (sygn. akt XXV C 931/19) uznał iż Raiffeisen Bank Polska zastosował nieprawidłowe zapisy...

Photo by Gabrielle Henderson

Wiedza kredytobiorcy o ryzyku kursowym

W kilku sprawach frankowych prowadzonych przez naszą Kancelarię w latach poprzednich pojawiały się wątpliwości interpretacyjne sądów, co do tego, jaki charakter powinien mieć obowiązek banku informowania kredytobiorcy o możliwym zagrożeniu...

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowej

W ostatnich dniach ukazało się uzasadnienie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2019 roku (sygn. akt II CSK 483/18), w sprawie kredytu denominowanego zaciągniętego przez kredytobiorców w 2008 roku...

Photo by Wesley Tingey