Znów wygrana dla naszej Kancelarii. Odzyskaliśmy dla Frankowiczów prawie 200 tysięcy złotych!

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 15 maja 2023 roku wydał wyrok w sprawie z powództwa naszej klientki , dla której prowadziliśmy sprawę. Dzięki pracy Kancelarii nasza klientka uzyskała kwotę prawie dwustu tysięcy złotych.

Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem CHF,  zawartej pomiędzy powódką a Bankiem jest nieważna oraz zasądził od strony pozwanej (Bank) na rzecz powódki kwotę 187 983,46 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Co więcej Sąd zasądził od strony pozwanej (Bank) na rzecz powoda zwrot kosztów procesu.

Zobacz więcej w serwisie sądowym pod sygnaturą XXVIII C 9667/21

Nasza Kancelaria wygrała po raz kolejny.  Sąd zasądził na rzecz Frankowiczów ponad 120 tysięcy złotych i prawie 50 tysięcy franków!

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 14 marca 2023 roku wydał wyrok w sprawie z powództwa naszej klientki, dla której prowadziliśmy sprawę. Dzięki pracy Kancelarii nasza klientka uzyskała kwotę ponad stu dwudziestu tysięcy złotych oraz prawie pięćdziesięciu tysięcy franków szwajcarskich. Po doliczeniu odsetek kwoty te będą jeszcze większe!

Sąd ustalił, że nie istnieje pomiędzy stronami postępowania stosunek prawny, wynikający z umowy kredytu na cele mieszkaniowe z 2007 r., zawartej pomiędzy powódką a Bankiem oraz zasądził od strony pozwanej (Bank) na rzecz powódki kwotę 109 619,71 zł oraz 49 757,52 chf wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 23 lutego 2023 roku do dnia zapłaty. Co więcej Sąd zasądził od strony pozwanej (Bank) na rzecz powódki kwotę 12 917 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Zobacz więcej w serwisie sądowym pod sygnaturą XXVIII C 999/21

Nasza Kancelaria wygrała w kolejnej sprawie. Tym razem Frankowicze wygrali ponad 400 tysięcy złotych!

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 14 marca 2023 roku wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych klientów, dla których prowadziliśmy sprawę. Dzięki pracy Kancelarii nasi klienci uzyskali kwotę ponad czterystu tysięcy złotych.

Sąd ustalił, że nie istnieje pomiędzy stronami postępowania stosunek prawny, wynikający z umowy kredytu na cele mieszkaniowe z 2008 r., zawartej pomiędzy powodem a Bankiem oraz zasądził od strony pozwanej (Bank) na rzecz powoda kwotę 401 444,55 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 15 marca 2023 roku do dnia zapłaty. Co więcej Sąd zasądził od strony pozwanej (Bank) na rzecz powoda kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Zobacz więcej w serwisie sądowym pod sygnaturą XXVIII C 9034/21

Kolejna wygrana naszej Kancelarii. Frankowicze otrzymają ponad 66 tysięcy złotych i ponad 40 tysięcy franków!

Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu 18 października 2023 roku wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych klientów, dla których prowadziliśmy sprawę. Dzięki pracy Kancelarii nasi klienci uzyskali kwotę ponad sześćdziesięciu sześciu tysięcy złotych oraz ponad czterdziestu tysięcy franków szwajcarskich.

Sąd ustalił, że nie istnieje pomiędzy stronami postępowania stosunek prawny, wynikający z umowy kredytu z 2009 r., zawartej pomiędzy powodami a Bankiem oraz zasądził od strony pozwanej (Bank) na rzecz powódki kwotę 66 172,95 zł oraz 40 195,40 chf . Co więcej Sąd zasądził od strony pozwanej (Bank) na rzecz powódki kwotę 12 651 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Zobacz więcej w serwisie sądowym pod sygnaturą XXVIII C 596/21

Zobacz nasze najnowsze wyroki

Wybierz swój bank