AKTUALNOŚCI

Bezskuteczny mechanizm indeksacji – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie 

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 26.07.2019 roku (sygn. akt XXV C 931/19) uznał iż Raiffeisen Bank Polska zastosował nieprawidłowe zapisy dot. indeksacji kredytu do CHF, a tym samym mechanizm oparty na wewnętrznych kursach bankowych jest bezskuteczny i nie wiąże kredytobiorców.Skład orzekający SO „odfrankowił” kredyt i stwierdził, iż wysokość zobowiązania winna zostać policzona z pominięciem klauzul indeksacyjnych.

Zdaniem Sądu, zawarta przez strony umowa kredytu hipotecznego jest umową kredytu złotowego indeksowanego do waluty obcej, jednak jak wskazano w uzasadnieniu, postanowienia umowne dotyczące sposobu przeliczania kwoty kredytu przez Bank z PLN na CHF, a następnie przeliczeń wysokości wymaganej spłaty  z CHF na PLN pozwalają Raiffeisenowi na zbyt swobodne i jednostronne działania. Zdaniem Sądu takie rozwiązania są wyłącznie  korzystne dla Banku i pozwalają mu na nieuprawnione dodatkowe korzyści z  ustalania wysokości każdego z tych kursów.

W skrócie, najpierw na początku Bank różnicuje kurs kupna i sprzedaży stosowany dla określenia wysokości kapitału kredytu, a następnie różnicuje wysokość rat kredytu tak aby wyszedł dla niego jak największy  zysk z różnic pomiędzy wartością franka szwajcarskiego a polskiej złotówki. Co istotne, Sąd Okręgowy uznał jednak, iż w tym przypadku, klauzule indeksacyjne nie stanowią elementów przedmiotowo istotnych więc utrzymał kredyt Klientów z Bankiem w mocy, niemniej  jednak dokonał rozliczenia rat złotowych wg kursu LIBOR 3 . LIBOR (L.I.R) i nakazał Bankowi zwrot na rzecz Klientów nadpłaconych rat w wysokości ponad 88.525 tys. złotych. Wyrok jest nieprawomocny i należy przewidywać apelację ze strony pełnomocnika Raiffeisen Banku Polska SA.