Kredyt

INDEKSOWANY

To kredyt, w którym kwota i waluta kredytu wyrażone są w złotych.

Po wypłaceniu finansowania w złotych Bank przeliczał tę kwotę na walutę szwajcarską po kursie kupna CHF ustalonym przez ten Bank na moment wypłaty kredytu w całości lub jego transzy.

Kredyt

DENOMINOWANY

To kredyt, w którym kwota i waluta kredytu wyrażone są we franku szwajcarskim.

Wypłata finansowania następowała jednak w złotych, po przeliczeniu kwoty udzielonego kredytu po kursie kupna CHF ustalonym przez Bank na moment wypłaty kredytu w całości lub jego transzy.

Jak działamy?

01

Przesłanie dokumentów

Przesłanie kopii (skanu) dokumentów na adres e-mail lub poczty tradycyjnej Kancelarii.

02

Analiza umowy

Wyznaczony prawnik analizuje dokumenty i przygotowuje zakres możliwych żądań finansowych kierowanych do Banku.

03

Warunki współpracy

Przedstawiamy propozycje dochodzenia roszczeń oraz sposobów płatności za usługę prawną.

04

Podpisanie umowy

Po przeprowadzonych rozmowach przesyłamy wzór umowy w celu jego podpisania.

05

Przygotowanie pism

Prawnicy Kancelarii przygotowują w imieniu Klienta pisma kierowane do Banku z żądaniami finansowymi.

06

Złożenie pozwu

Przy braku możliwości rozwiązań polubownych, po przeprowadzonym postępowaniu reklamacyjnym, składamy pozew w wybranym Sądzie.

07

Prowadzenie sprawy

Tworzymy i wysyłamy pisma sądowe, chodzimy na rozprawy, prowadzimy negocjacje i kierujemy sprawą.

08

Wygrana

Kończy się etap pierwszej instancji, w której dzięki ciężkiej pracy wygrywamy dla Państwa spór.

BANKI

Wybierz swój bank

Bank BPH

dawniej: GE Money Bank

BGŻ BNP Paribas

dawniej: BGŻ

Deutche Bank Polska


Getin

dawniej: Getin Noble, Noble Bank, Dombank

ING Bank Śląski


mBank

dawniej: Bre Bank, Multibank

Millenium

dawniej: Euro Bank

PKO BP

dawniej: Nordea Bank

Raiffeisen

dawniej: EFG Ergasias

Santander BP

dawniej: Kredyt Bank, BZ WBK

Santander CB

dawniej: SCB, PTF Bank

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje  pytania? Skontaktuj się z nami, pomożemy.