AKTUALNOŚCI

Rezerwy bankowe.

Ostatnie komunikaty z Banków, wskazują że przygotowują się one na lawiny pozwów związane z nieważnością umów bankowych. Tym samym, mBank w związku z ryzykiem prawnym związanym z kredytami hipotecznymi indeksowanymi CHF- na koniec IV kwartału 2019 roku utworzył rezerwę w wysokości 293 mln złotych, która ma zabezpieczać przyszłe płatności na rzecz przegranych procesów sądowych. 

BOŚ Bank utworzył rezerwę w wysokości 19.9 mln złotych. Bank Milenium zwiększył rezerwę  ryzyka prawnego na koniec 2019 roku do 223 mln złotych. Szacuje się, że wysokość rezerw na 2020 roku we wszystkich Bankach będzie wynosiła ok. 2 mld. złotych.