Zobacz naszą politykę prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) informuję, że administratorem tj. podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/a danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Piotra Rękas Łukasza Szafrana  z siedzibą we Wrocławiu 50-010, przy ulicy Podwale 62a/12.

2. Dane zbierane są w związku ze świadczoną przez Zleceniobiorcę usługą prawną oraz zwartą powyżej umową. Dane będą przetwarzane w celu zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowania się z klientem w związku z jej realizacją.

3. Dane mogą służyć do celu związanego z dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy w tym do prowadzenia postępowań windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych a następnie egzekucyjnych.

4. Prowadzenia działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail oraz numerów telefonów.

5. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność kurierską i pocztową, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń finansowych, urzędom państwowym w sytuacji obowiązujących przepisów prawa w zakresie związanym z działalnością gospodarczą, podmiotom wspierającym Kancelarię w zakresie systemów zewnętrznych wspierających prowadzoną działalność.

6. Jako administrator danych zobowiązani jesteśmy do ich przechowywania przez okresy określone przepisami prawa oraz niezbędne do prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności dane zawarte w umowach i pełnomocnictwach przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, dane zawarte w księgach podatkowych  i związane z ich prowadzeniem do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Dane związane z celem marketingowym w przypadku uzyskania zgody  do czasu jej wycofania, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu do czasu wniesienia sprzeciwu.

7. Informujemy, że każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane są i odbywa się na podstawie zgody).

8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.  Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią upoważnienia oraz przepisami o ochronie danych osobowych i dokumentacją w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz poprzez złożenie poniższego podpisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych Piotra Rękas Łukasza Szafrana  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Podwale 62/12.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem: kancelaria@rskancelaria.pl , bądź kontakt pisemny za pomocą tradycyjnej poczty lub telefonicznie pod numerem 71 346-88-58.

Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz  numer unikalny użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator  www.kancelariafranki.pl– Kancelaria Radców Prawnych Piotra Rękas Łukasza Szafrana z siedzibą pod adresem: ul. Podwale 62 pok. 12, 50-010 Wrocław .

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach niniejszej witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez ich użytkownika.

W ramach witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny,

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny,

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny,

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie  wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Operator niniejszej witryny informuje, że w celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu z witryny korzysta z usługi Google Analytics i Google Adwords..

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika witryny lub usunąć cookies zamieszczone wcześniej w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (wykorzystywanej przeglądarki internetowej).

Operator niniejszej witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych związane z witryną oraz mogą być wykorzystywane przez współpracujące z operatorem podmioty.

Więcej informacji na temat plików cookies można sprawdzić w sekcji „Pomoc” menu przeglądarki internetowej.