Rezerwy bankowe Ostatnie komunikaty z Banków, wskazują że przygotowują się one na lawiny pozwów związane z nieważnością umów bankowych. Tym samym, mBank…

Read More…