AKTUALNOŚCI

Bank Raiffeisen składa apelację od wyroku w sprawie frankowej państwa Dziubaków.

Jak podaje dziennik „Rzeczpospolita” Raiffeisen Bank International zdecydował o złożeniu apelacji od niekorzystnego dla siebie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 stycznia 2020 r., w znanej chyba wszystkim frankowiczom sprawie państwa Dziubak.

Dla przypomnienia, sprawa ta dotyczyła pozwu kredytobiorców, którzy w 2008 r. zaciągnęli kredyt hipoteczny. Był to kredyt w złotych, indeksowany do franka szwajcarskiego. 

Taki mechanizm indeksacji zakwestionowali w pozwie kredytobiorcy, wskazując na zamieszczenie w umowie kredytowej klauzul abuzywnych (niedozwolonych), dotyczących jednostronnego ustalania wysokości zobowiązania po zawarciu umowy, wobec przeliczenia pożyczonej kwoty na walutę obcą oraz jednostronnego przeliczaniu wpłat dokonywanych przez powodów tytułem spłaty kredytu, poprzez dowolne stosowanie kursu franka, którego podstawy ustalania nie były określone.

Warszawski Sąd Okręgowy zdecydował o unieważnieniu zawartej umowy kredytowej państwa Dziubak. Sąd zakwestionował indeksację i zasady ustalania przez bank kursu walut i jego zdaniem kurs franka uwidocznił wadliwość tej umowy. W opinii sędziego ryzyko związane ze zmiennością kursu walut bank przeniósł wyłącznie na kredytobiorcę i nie zaoferował w umowie żadnego sposobu jego ograniczenia. Wyrok ten wpisuje się w obecną tendencję sądów do unieważnienia bądź tzw. „odfrankowienia” zawartych przez banki z konsumentami umów kredytowych, indeksowanych bądź też denominowanych do tej waluty. Należy się zatem spodziewać oddalenia apelacji Banku również w tej sprawie, co utwierdza tylko o konieczności i zasadności dochodzenia swych roszczeń finansowych przed sądem. Po korzystnym dla frankowiczów wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z początku października zeszłego roku, linia orzecznicza krajowych sądów kształtuje się na korzyść kredytobiorców. Wygrywają oni zdecydowaną większość spraw, a sądy unieważniają ich umowy lub zamieniają je na złotowe z oprocentowaniem w oparciu o LIBOR.