NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Zobacz jakie są najczęściej zadawane pytania. 

Jakie są rodzaje kredytów frankowych?

Istnieją dwa główne rodzaje kredytów frankowych - denominowany i indeksowany. Kredyt indeksowany to kredyt, w którym kwota i waluta kredytu wyrażone są w złotych. Kredyt denominowany to kredyt, w którym kwota i waluta kredytu wyrażone są we franku szwajcarskim.

W jakim mieście odbędzie się moja sprawa?

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, od 14 kwietnia 2023 roku, sprawy frankowiczów mogą być rozpatrywane jedynie w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania frankowicza

Ile trwają sprawy frankowe?

Każda sprawa jest indywidualna, mimo wielu łączących je cech z innymi podobnymi, a co więcej spraw frankowych przybywa, dlatego ciężko z góry określić ile potrwa dana sprawa. Mimo, że sądy działają własnym tempem, to nasza Kancelaria zna sposoby przyspieszenia całego procesu, przede wszystkim rzetelnie i szybko wykonując wszelkie kwestie formalne leżące po stronie Kancelarii (za naszych klientów). 

Czy muszę iść na ugodę?

Nie istnieje obowiązek zawarcia ugody w momencie, kiedy warunki proponowane przez stronę przeciwną nie są dla nas satysfakcjonujące. Mimo, iż istnieje nakaz podjęcia próby polubownego załatwienia sprawy, to nie oznacza on, iż frankowicze muszą iść na jakiekolwiek ustępstwa. 

Jak wygląda proces analizy sprawy?

Po przesłaniu do nas Państwa umowy badamy ją pod kątem formalnym. Sprawdzamy zawarte postanowienia, obecność klauzul abuzywnych i wyliczamy kwotę możliwą do uzyskania. Po takiej analizie przedstawiamy Państwu informacje o sprawie i liczymy na podjęcie współpracy.

Ile kosztuje sprawa frankowa?

Koszt prowadzenia sprawy frankowej jest zależny od wielu czynników, w tym też stopnia jej zawiłości i trudności w udowodnieniu. Kancelaria, po wstępnej analizie i rozmowie z klientem proponuje indywidualną wycenę.

Nie znajdujesz odpowiedzi na swoje pytanie?

Nic nie szkodzi! Zadzwoń, napisz lub wyślij formularz!

Zobacz co możesz zrobić w swojej sprawie samodzielnie!

Przedstawiamy Państwu przygotowane przez nas dokumenty, przydatne przy walce w sprawach frankowych. Zamieszczamy instrukcję ich wypełniania oraz edytowalny plik, który mogą Państwo pobrać i samemu uzupełnić. Mimo, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby poniższe wnioski i pisma były najwyższej jakości, to zachęcamy do skorzystania z naszych usług, dzięki którym będziemy mogli dopasować je do Państwa indywidualnej sprawy, tak by jak najlepiej załatwić Państwa sprawę.

Wniosek o zaświadczenie dotyczące spłaty kredytu hipotecznego

W sprawach frankowych, często pierwszym krokiem umożliwiającym uzyskanie pełnej informacji o wysokości wpłat złotówkowych i/lub w walucie CHF jest wystąpienie do banku o wydanie zaświadczenia

Reklamacja i wezwanie do zapłaty

Po uzyskaniu wiedzy o wysokości nienależnych Bankowi świadczeń występuje się z pismem reklamacyjnym oraz wezwaniem do zapłaty otwierającym możliwość rozwiązania problemu frankowego w sposób polubowny.

Zgoda banku na zezwolenie wykreślenia hipoteki 

Pisemne oświadczenie banku tzw. kwit mazalny, zgoda na wykreślenie, jest dokumentem niezbędnym aby wykreślić hipotekę z działu IV Ksiąg Wieczystych w sposób polubowny.